Messenger Facebook

Thông tin liên hệ

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thành Long

Th.S MKT - GV tại BTEC FPT

Giới thiệu về tôi

  Head of Department of Business Administration tại Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT Đà Nẵng
.
 Học Master of Commerce (Marketing) tại Swinburne University of Technology
.

Kỹ năng cá nhân

  • Public Speaking
  • Adaptability
  • Negotiation
  • Teamwork

3750

Khách hàng & học viên

10+

Năm kinh nghiệm

99%

Tỉ lệ hài lòng

Scroll to Top